Learning by DoingConsultoria en estratègia i innovació.

  • Learning by Doing
  • Learning by Doing
  • Learning by Doing
  • Learning by Doing
  • Learning by Doing
  • Learning by Doing
  • Learning by Doing
  • Learning by Doing

Client

LBD col·labora amb organitzacions del sector públic i privat per definir estratègies de creixement, construir noves capacitats per innovar, i dinamitzar la innovació i la creativitat.

Projecte

Disseny, maquetació i programació del web (multiidioma) i gestor de continguts.
Adaptació de la web a diferents dispositius mòbils.

Projecte en desenvolupament.